Den kvinnliga menscykeln

Den västerländska och kinesiska medicinens synsätt